AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

Ağız, diş ve çene cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem sert (Dişler, kemikler) hem de yumuşak (Yanak, dil, dudak, kaslar vb…) dokuları ilgilendiren her türlü hastalığın teşhis ve tedavisini içeren anabilim dalıdır.

Ağız, diş ve çene cerrahisi kapsamındaki tedaviler:

• 20 yaş dişi çekimi (Gömük 20 yaş dişleri, gömük olmayan 20 yaş dişleri)
• Apse ve kist operasyonları
• Apikal rezeksiyon
• Diş çekimi
• Çene eklemi (TME= Temporomandibular eklem) rahatsızlıkları
• İmplant uygulamalarıdır.

20 Yaş Dişi Çekimi
Sürme yaşı tamamlandığı halde, ağız içerisinde normal pozisyonuna gelememiş, kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişlere gömük dişler denilmektedir. Çoğunlukla bu dişlerin sürmesi için ağızda yeterli boşluk olmamakta ve bu dişler gömük olarak kalmaktadırlar.

Yirmi yaş dişlerinin pozisyonuna bağlı olarak dişin etrafındaki yumuşak dokuda enfeksiyon, yandaki dişin kökünde erime, yandaki dişte çürük, odontojenik kist (Diş kaynaklı kist) oluşabilmektedir.

20 yaş dişleri, dişleri sıkıştırarak öndeki dişlerde çapraşıklığa sebep olabilmektedir.

20 yaş dişleri; ağrı, kulağa vuran ağrılar, ağız açıklığında kısıtlılık gibi şikayetlere de neden olabilmektedirler. Aynı zamanda protez yapımına da engel olabilmektedir.

Temizlenebilirlik açısından zor bir bölgede yer aldıkları için genellikle kolay çürürler.

*Yukarıda sıralanan şikayetlere sahip kişilerin, 20 yaş dişlerinin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.

Kliniğimizde radyografik muayenesi sonucu dişin pozisyonu, alt çenede yer alan sinir ile komşuluğu dikkate alınarak gerekli görüldüğünde 20 yaş dişinin normal olarak veya cerrahi çekimi yapılır.

Ağız içerisinde yerini doğru şekilde almış ve çürük olmayan 20 yaş dişlerinin ise çekilmesine gerek yoktur. Takip edilerek ağızda tutulabilir.

Apse ve Kist Operasyonları
Kemik içerisinde diş kaynaklı veya diş kaynaklı olmayan, diş köklerinin ucunda veya 20 yaş dişlerinin etrafında herhangi bir nedenle kist oluşabilmektedir. Bu kistler eğer tedavi edilmezse çene kemiğini eriterek, çene kemiğinin zayıflamasına, bazı durumlarda çene kırıklarına, estetik ve fonksiyonel bozukluklara sebep olabilmektedir.

Kistler genellikle hasta tarafında fark edilmezler, çekilen panoramik röntgen sonucu teşhis edilirler. Kist teşhisi konulan hastanın tedavisi mutlaka bekletilmeden yapılmalıdır. Bu gibi kistlerin atlanmaması için mutlaka 6 ay veya senede bir defa diş hekimine gidilerek muayene yapılmalıdır.

Apikal Rezeksiyon
Apikal rezeksiyon, kök ucunun etrafındaki enfekte dokunun çıkartılması işlemidir. Kanal tedavisi yok ise dişte önce kanal tedavisi yapılır. Daha sonra enfekte dokunun olduğu bölgeden yumuşak doku ve kemik kaldırılarak enfekte doku temizlenir ve iyileşmesi için kapatılır.


İmplant Uygulamaları
Ağız içerisindeki diş eksiklikleri, kemik içerisine yerleştirilen ‘yapay diş kökleri’ olarak adlandırılan titanyum materyaller ile tamamlanabilmektedir.

İmplant uygulamaları:
• Tek diş eksikliğinde,
• Birden fazla diş eksikliğinde,
• Tam dişsizlik durumlarında
yapılan klinik ve radyolojik muayene sonrasında rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Bizi takip edin!
GÜRKAYNAK DİŞ KLİNİĞİ Cumhuriyet Blv. No:135 Adil Bey Apt. Kat:1 D:1-2 (9 Eylül Rektörlük Karşısı) 35220 Alsancak, Konak Tel. 0 232 502 25 65   -   onur@gurkaynak.net

İçeriklerimiz ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçemez.